• #viärhsböstergötland

    Årsredovisning 2018

VD ORD

VD-ORD

BOENDE

BOENDE

HÅLLBARHET

HÅLLBARHET

UTVECKLING

UTVECKLING

HÖRT&HÄNT

HÖRT & HÄNT

FINANSIELLT

FINANSIELLT

HALLÅ

ANDERS STJÄRNBERG, VD

Starta filmen

"TILLSAMMANS GÖR VI LIVET ENKLARE!" Det löftet har präglat 2018. För när man har drygt 18 200 enskilda medlemmar – varav 3 000 dessutom är bosparare – och 150 föreningar som valt att vara en HSB-förening, så ställer det krav. Vi arbetar ständigt med att utveckla medlemsnyttan, stärka erbjudandet till våra föreningar och förenkla tillvaron för alla engagerade förtroendevalda. Vi har också fortsatt producera nya och fräscha lägenheter i attraktiva lägen – ett viktigt steg för dem som söker ett bekvämare liv. Självklart tänker vi även på våra dedikerade medarbetare, som genom sina insatser gör HSB Östergötland till det starka företag vi är idag.

Men vad har egentligen hänt under året? Och hur ser vår vd Anders Stjärnberg på läget just nu? Se filmen här.

Ruta
Ruta2
Ruta3

Sid 1 3 Hemma hos fam Nyqvist 4

BOENDE

ATT BO I HSB INNEBÄR TRYGGHET OCH GEMENSKAP. Vår idé genom åren har varit det goda boendet, vilket rymmer allt från gedigen kvalitet, välplanerade och attraktiva bostäder, ett bra utbud av tjänster, klok ekonomi och granngemenskap.

Livets faser ställer olika krav på boendet. Vissa äger, andra hyr. Oavsett vilket, så kan man välja mellan fräscht och nyproducerat eller välskött och etablerat. HSB Östergötland bygger, äger och förvaltar fastigheter i västra Östergötland och södra Närke. Vi är en ledande bostadsaktör på en expansiv marknad och idag har vi 150 HSB bostadsrättsföreningar i hela regionen. Utav dessa finns 82 i Linköpings kommun. Dessutom äger och förvaltar vi 1 390 hyreslägenheter. Läs eller ladda ner listan på våra orter och fastighetsbestånd här.

Repotage1
Repotage2

I Linghem bor familjen Johansson-Wikander. Det är pappa Linus, mamma Sofia och de två sönerna Charlie, tre år, och Eddie, ett år, plus Linus dotter Ebba som bor hos dem varannan vecka. De flyttade tvärs över stan, för att hitta ett läge som passade dem alla. Nu stortrivs de med orten och livet. Läs reportaget i medlemstidningen "Hemma i HSB".

BOSPARANDE GER FÖRTUR
Ett smart sätt att öka chanserna till en ny bostad i hela landet är att bospara i HSB – ett samarbete mellan oss och Swedbank. Varje månad kan man spara max 500 kronor till sig själv, barn, barnbarn eller någon annan. Det i sin tur ger poäng, som sedan kan användas när man anmäler intresse för en HSB-bostad. HSB har mer än 100 000 bosparare i hela Sverige och det ökar hela tiden. Läs mer här.

HET HYRESMARKNAD
Bostadsmarknaden kan variera, men det finns alltid ett intresse för våra hyreslägenheter. Det kan vara unga som flyttar hemifrån eller kanske äldre som säljer villan och söker något lättskött och bekvämt. Hur svarar HSB Östergötland upp mot detta? Och hur ser vi på framtiden? Vi lyssnar med Lena Hellman, chef för våra hyresfastigheter. Se filmen här.


Startbild film Lena

 

img engagemang

HÅLLBARHET

BEGREPPET HÅLLBARHET HAR ALLTID VARIT en naturlig del av HSBs värdegrund och verksamhet. Det är också en av våra viktigaste framtidsfrågor. Vi värdesätter den sociala tillhörigheten och tryggheten. Vi utvecklar och tar till oss innovationer och mål inom miljöarbetet. Dessutom menar vi att ett välskött företag med en stabil ekonomi utgör grunden för all utveckling.

Genom att vara en del av en HSB-förening och en bostadsrättsförening får våra medlemmar en möjlighet att påverka, ett ansvar och en värdefull samhörighet. Det är hela kooperationens grundidé – att vi gemensamt kan skapa något. Det visar även vår vision Tillsammans gör vi livet enklare.

HÅLLBARA BOSTÄDER
Vi bygger bostäder för våra medlemmar. Det finns en ständig efterfrågan av projekt, där den som köper av oss kan känna trygghet även i framtiden. För vi följer husen och förvaltar dem i årtionden framöver. Det är en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, som grundar sig i en långsiktighet – och där vi är med hela tiden!

"Vi följer husen och förvaltar dem i årtionden framöver."

Idag anlitar 198 bostadsrättsföreningar oss för teknisk förvaltning. Av dessa är 127 HSB-föreningar och 71 är fristående föreningar som har gjort sina aktiva val. Motsvarande siffror för vår administrativa förvaltning är totalt 179 bostadsrättsföreningar, av dessa är 149 HSB-föreningar och 30 fristående föreningar. När vi bygger och renoverar ställs höga miljökrav. Under året har HSB brf Tombolan certifierats enligt Miljöbyggnad Silver. Skölden på väggen är och ska alltid vara ett kvalitetsmärke som skapar värde för de boende.

FÖR MILJÖN OCH FRAMTIDEN
I hela landet pågår HSBs aktiva och målmedvetna miljöarbete. Här finns en samverkan och ett kunskapsutbyte som skapar stort värde för oss alla. HSB Östergötland är med och för utvecklingen framåt. Hör vad vår projektledare för energi, Tomas Eckerud, har att berätta. Se filmen här.

Startbild film Eckerud

1

LINUS ANDERSSON ARBETAR som fastighetsskötare och vicevärd i Mjölby och Motala. Arbetsuppgifterna varierar – från gräsklippning och snöröjning till kundkontakter och fakturahantering.
Läs reportaget i medlemstidningen "Hemma i HSB".

 

2

GYMNASTIK, BASTUKVÄLL, fester och föreläsningar – listan på aktiviteter är lång i aktiva HSB brf Eternellen i Linköping. Föreningens engagerade KUL-kommitté får grannarna att trivas.
Läs reportagei medlemstidningen "Hemma i HSB".

3

BOSTADSRÄTTEN I MOTALA, stugan eller husbilen i Europa – Ingela och Ingvar Helge är ”fritidsforskare”. Det är parets humoristiska och målande beskrivning av tillvaron som pensionärer. 
Läs reportagei medlemstidningen "Hemma i HSB".

AKTIVT ANSVAR
Engagemang och samverkan ger styrka. Tillsammans med våra bostadsrättsföreningar skapar vi ständigt nya tjänster och aktiviteter, som innebär ökad kunskap, en effektiv förvaltning, nya lösningar och värdehöjande satsningar. Det här är mervärden för alla, inte minst när det handlar om trygghet och lönsamhet.

"Det blev en succé med uppskattade föreläsningar, till nytta för våra bostadsrättsföreningar."

Under året har vi bland annat genomfört Bostadsrättsdagen som lockade cirka 130 deltagare. Evenemanget genomfördes tillsammans med HSB Östra, våra bostadsrättsföreningar, samarbetspartners och medarbetare. Det blev en succé med uppskattade föreläsningar, till nytta för våra bostadsrättsföreningar.

Administrativ service hjälper till med allt från ombildningar och juridiska frågor till bokslut och löpande ekonomisk hantering. Betaltjänst är en del av vår administrativa förvaltning, vilket innebär att HSB genomför betalningar för kundens räkning. Nytt från och med september är att HSB Finansstöd har tillstånd för betaltjänster och HSB Östergötland är anslutet som ombud. Att samordna betaltjänsterna innebär en kvalitetsstämpel och stärker vår konkurrenskraft.

Repotage1
Repotage2

HSB Boservice medarbetare möter dagligen våra kunder i arbetet med trygga och vackra utemiljöer, lekplatser samt yttre skötsel. Dessutom har vi en hantverksskicklig reparatörsgrupp som anlitas av såväl bostadsrättsföreningar som privatpersoner för bland annat snickeri, vvs och elarbeten.

Ekonomi och underhåll går hand i hand. För att underlätta arbetet genomför vi budget- och underhållsdagar tillsammans med våra kunder. Totalt 97 föreningar besökte oss i år, för att se över budgeten för 2019, definiera de största kostnadstjuvarna i föreningens ekonomi, diskutera planerat underhåll två till fem år framåt i tiden och analysera föreningens ekonomiska ställning. Det här är uppskattade och lärorika kundmöten.

UPPSKATTADE MEDARBETARE
HSB Östergötland ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats. Totalt var vi vid årets slut 108 engagerade medarbetare – allt från reparatörer och fastighetsskötare till administratörer och fastighetsutvecklare. Vi har en medelålder på 39,7 år och fördelning är 35 procent kvinnor och 65 procent män. Möt några av våra medarbetare! Se filmen här. 

En nyhet för året är att vi fick en HR-specialist på företaget, en ny och efterfrågad kompetens som blir ett värdefullt stöd i verksamheten. Lina Landström började hösten 2018. 

Startbild fil medarbetare

EN TRYGG VERKSAMHET OCH EKONOMI
HSB står för styrka och stabilitet. Det gäller inte minst vår ekonomiska grund. I allt vi gör – från stora övergripande koncernsatsningar till mindre projekt med våra föreningar – finns ett ansvar och ett långsiktigt tänkande. Årets resultat 43,3 Mkr visar att vår starka utveckling fortsätter. För dig som vill ha siffror och fakta,  här finns årets ekonomiska rapport att läsa eller att ladda ner. 

Föreningsstyrningsrapporten är ett dokument som beskriver oss som företag, hur vi agerar och vad som styr vårt arbete och våra mål. Den ger en djupare inblick och en ökad förståelse för vår verksamhet som en av regionens ledande fastighetsaktörer. Läs eller ladda ner vår föreningsstyrningsrapport här.

WeEffect

WE EFFECT GÖR SKILLNAD I VÄRLDEN
HSB och den humanitära organisationen We Effect har sedan många år ett värdefullt samarbete, där vi bidrar till att utsatta människor kan bilda bostadskooperativ och bygga egna hus. Förbättrade bostadsförhållanden är en av de viktigaste frågorna för att bekämpa fattigdom i världen. HSBs fokusprojekt är Filippinerna och där följer vi hur det går för familjen Bernal. (Foto: Marcus Lundstedt)

Idag bidrar HSBs medlemmar i hela Sverige med två kronor av medlemsavgiften och för varje nybyggd HSB-lägenhet i landet skänks ett tusen kronor. 2018 blev resultatet 3 298 548 kronor. HSB hjälper We Effect att göra skillnad i världen! 

Hellman
MUSTASCHKAMPEN MOT CANCER
November månad präglades av omtanke, samverkan och engagemang. Vår egen kreativa mustaschkamp, för att lyfta prostatacancer men även bröstcancer, resulterade i hela 56 mustascher. För varje person ”med mustasch” den 30 november skänkte HSB Östergötland 100 kronor till arbetet mot prostatacancer, samt motsvarande summa till bröstcancerfonden. Vårt gemensamma engagemang resulterade i totalt 11 200 kronor.

img framtiden

UTVECKLING

I VÅR BRANSCH PLANERAR OCH ARBETAR VI utifrån långa tidsperspektiv. Många av de projekt som utförs idag, föddes som en idé för åtskilliga år sedan. Men samtidigt krävs en flexibilitet och ibland också ett snabbt agerande utifrån omvärldshändelser, konjunkturer och marknadsläget. Vi kallar det lyhördhet. Att alltid vara vakna för vår marknad – och för våra kunders behov och önskemål.

STÄNDIG UTVECKLING
HSB Östergötland står aldrig stilla. Tvärtom så drivs vi av nya projekt, ständiga förbättringar och spännande framtidsutmaningar. En som har full koll på detta är vår vd, Anders Stjärnberg. Hör vad han har att berätta! Se filmen här.

Startbild film utveckling

AKTUELL NYPRODUKTION
Behovet av bostäder har varit fortsatt stort under 2018, även om efterfrågan har mattats en aning. Här ser vi att omvärldsfaktorer såsom politiska händelser och ekonomiska profetior har en stor betydelse.

Folkets Park i Linköping står nu nästan klart. Under året har det varit inflyttning i HSB brf Tombolan och nu färdigställs den allra sista etappen i och med HSB brf Spelmannen. Här kan du se hur en ny, vacker stadsdel har vuxit fram! Se filmen här.

Startbild film Nyproduktion


I stadsdelen Berga hade vi under våren ett första spadtag för ett spännande projekt – HSB brf Panorama. Vi har även haft inflyttning vid attraktiva Svartå strand i Mjölby, samtidigt som vi säljstartade ett helt nytt projekt under tidig höst, HSB brf Tallkotten, där vi planerar att bygga rad- och parhus vid det natursköna Sjunningsfältet.

Här är en aktuell sammanställning av 2018 års nyproduktionsprojekt. Vissa av projekten pågår nu, medan andra är på planeringsstadiet. Läs eller ladda ner listan på våra nyproduktionsprojekt här. 

Spelmannen

HSB BRF SPELMANNEN är den femte och sista etappen som HSB Östergötland bygger i Folkets Park. Det blir ett attraktivt boende med det bästa av allt – närheten till naturen, kommunikationer, Mjärdevi, universitetet och stans puls.

PS HSB Panorama Kitchen Living

HSB BRF PANORAMA i stadsdelen Berga, Linköping, är ett spännande hus på elva våningar med trevliga och moderna lägenheter som erbjuder minst en balkong eller uteplats. Tomten ligger vackert, nära bäcken, skulpturparken och eklandskapet.

PS Brf Tallkotten 3D Bild Diacrit 6

HSB BRF TALLKOTTEN är ett nytt projekt med charmiga par- och radhus med egen tomt på Sjunningsfältet i Mjölby. I nära omgivningar finns en fin tallskog, för avkopplande promenader och för barnens upptäckter och lek.

DRIVEN DIGITALISERING
Arbetet med ökad digitalisering har ett syfte – att förenkla och skapa ökad effektivitet. Ett exempel är Underhållsplan Online – ett webbaserat verktyg som ger alla behöriga möjlighet att komma åt underhållsplanen dygnet runt, var man än befinner sig. Arbetet med det nya affärsstödsystemet har fortsatt under året. Målet är att allt administrativt arbete ska bli enklare, snabbare och mer lättåtkomligt för våra bostadsrättsföreningar och förtroendevalda. Här samlas bastjänster och vartefter allt fler kundnära tjänster. I takt med digitaliseringen frigör vi resurser, som i ännu högre grad kan gå in och bistå föreningarna med mer kvalificerade frågor och uppgifter.

Det inloggade läget Mitt HSB är ett viktigt steg i vår digitala utveckling. Här kan både medlemmar och förtroendevalda logga in och komma åt den information de behöver för sin egen del och för styrelsearbetet. Det är lättnavigerat, snyggt och anpassat för surfplattor och smarta mobiltelefoner.

img hur

HUR

ÄR LÄGET?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sid 6 Anna Grimlycke 2

HÖRT

OCH HÄNT!

2

FÖRSTA SPADTAGET I BERGA
Det blev ett annorlunda och spektakulärt ”första spadtag” för HSB brf Panorama i Berga Park i Linköping i maj månad. Cirka 100 gäster fick i strålande solsken höra samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre, och Anders Stjärnberg, vd HSB Östergötland, hålla tal och se deras färd i skylift till högsta våningen – plan 12! Efter spadtaget bjöds alla gäster på mingel och lunch.

5

VÅRMINGEL I HSB BRF TOMBOLAN
När alla hade flyttat in i de 78 lägenheterna i brf Tombolan I Folkets Park, Linköping, var det dags för festligt inflyttningsmingel i trapphuset. Det bjöds på bubbel och snittar och nya bekantskaper skapades. Goda grannar som lär känna varandra skapar trygghet och trivsel i föreningen.

1

VÅRENS FÖRENINGSSTÄMMA
Årets föreningsstämma hölls den 12 april i Kvarnparken, Mjölby och leddes av Cecilia Burenby, ordförande i Mjölby kommunstyrelse. Under dagen blev det studiebesök på vår nyproduktion brf Strandängen, minimässa och en bit mat. Stämman avslutades med prisutdelning. Årets Miljösatsare blev HSB brf Rättvisan och årets Trivselfrämjare gick till HSB brf Eternellen 1.

3

TOPPBETYG FÖR BRF STRANDÄNGEN
Hösten 2018 flyttade 60 förväntansfulla familjer in vid Svartå strand i Mjölby. Projektet har mött stor uppskattning och nu har kunderna gett sitt betyg. HSB Östergötland håller högsta kvalitet och HSB brf Strandängen fick en topp 10-placering jämfört med all nyproduktion i hela landet.

 

 

4

INSPIRERANDE OM UTEMILJÖ
Tillsammans med trädgårdsmästare Anna Grimlycke har vi under året erbjudit en seminarieserie om utemiljö. Här har våra bostadsrättsföreningar fått inspiration kring vad man kan göra med sina gårdar och kunskap om vilken betydelse en grön omgivning har för oss alla.

6

BOSTADSRÄTTSDAGEN 2018
Ett av årets mest uppskattade evenemang var Bostadsrättsdagen. Cirka 130 deltagare kom för att lyssna till givande föreläsningar. Dagen var ett samarbete med HSB Östra, våra bostadsrättsföreningar, samarbetspartners och medarbetare. 


SAMVERKAN

GER ENERGI

HSB ÖSTERGÖTLANDS LEDNINGSGRUPP

Anders Stjärnberg
ANDERS STJÄRNBERG
 
Vd. Anställningsår 2016. Utbildad vid Linköpings Tekniska Högskola samt vid IFL, Handelshögskolan Stockholm. Tidigare olika chefsbefattningar inom Lundbergskoncernen samt senast fastighetschef på AB Stångåstaden. Född 1974.
Ann-Christine Thurn

ANN-CHRISTINE THURN

Chef Boservice. Anställningsår 2016. Tidigare distriktschef och senast chef för förvaltningsutveckling på AB Stångåstaden. Marknadschef på Salus-Ansvar (bank- och försäkringsbolag som erbjöd medlemstjänster till SACO-förbunden). Ledamot i brf Idrottshallen och brf Ljungblomman. Född 1966.

Inger Kannerstål

INGER KANNERSTÅL

Marknadschef. Anställningsår 2012. Nuvarande befattning sedan 2013. Leg. sjuksköterska, hälsoutvecklare, utbildningar inom försäljning och ledarskap. Tidigare operativ chef, key account och distriktschef på Previa. Ledarutvecklare Friskis & Svettis. Ledamot i brf Himna och brf Linghem. Född 1965.

Jacqueline Wendel

JACQUELINE WENDEL

Ekonomichef. Anställningsår 2011. Magisterexamen i ekonomi/ civilekonom. Tidigare ekonomichef Psykologpartners, controller ISS Property och controller Vitamex AB. Ledamot i brf Ollonborren och brf Vintunnan. Född 1981. 

Lena Hellman

LENA HELLMAN

Chef hyresfastigheter. Anställningsår 2005. Civilekonom. Tidigare affärsområdeschef Boende på AB Stångåstaden. Ledamot i brf Axet 11 och brf Fortet. Född 1964. 

Linda A Karlsson

LINDA A KARLSSON

Chef administrativ service.  Anställningsår 2010. Civilekonom. Tidigare ekonom inom administrativ förvaltning på HSB. Nuvarande befattning sedan 2014. Ledamot i brf Ekonomen, brf Forellen och brf Hagen. Född 1982. 

STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET

Hellman

"2018 har varit ett på många sätt oroande och omtumlande år. Från en global horisont har vi nåtts av många händelser som skapar både oro och rädsla. Men i andra vågskålen finns det människor som sextonåriga Greta Thunberg, som ensam skapat en kraftig rörelse för att rädda vårt jordklot. Det inger hopp att människor, gamla som unga, tar ställning och engagerar sig allt mer. Hand i hand med detta växer sig den kooperativa idén allt starkare. Vi ser en vilja att uträtta saker tillsammans, ett intresse för delningsekonomi och en starkare drivkraft att värna vår miljö och tänka miljösmart. HSBs styrka är att en medlem är lika med en röst. Med andra ord kan alla påverka sitt eget boende. Och väljer man att engagera sig i den egna föreningen, så ökar möjligheterna att förändra och förbättra. Men inte bara sitt eget boende, för bakom HSB-skylten finns idag över en halv miljon medlemmar, en stark kooperativ kraft. Tillsammans gör vi livet enklare – det är HSB Östergötlands ambition och löfte. För våra medlemmar, föreningar, förtroendevalda och medarbetare. Arbetet fortsätter med samma kraft även 2019. Det ser vi fram emot!"

HSB ÖSTERGÖTLANDS STYRELSE

INGRID TILLGREN

INGRID TILLGREN

Ledamot sedan 2014. Representerar medlemsgruppen. Arbetar som vårdenhetschef på strålbehandlingsavd på US i Linköping. Ledamot i brf Vidingsjö 2 och brf Klubban. Deltagit i 8 sammanträden under 2018. Mandatperioden går ut 2020. Född 1964. 

JAN-ERIC NÅRDAL

JAN-ERIC NÅRDAL

Ledamot sedan 2009. Pensionär, tidigare controller, ekonomichef och internrevisionschef. Ledamot i brf Mantorp och brf Konstnären. Vice ordförande i brf Hagaberg. Deltagit i 10 sammanträden under 2018. Mandatperioden går ut 2019.  Född 1950.

KERSTIN HOLMERTZ

KERSTIN HOLMERTZ

Unionens personalrepresentant sedan 2016. Arbetar som kundansvarig ekonom. Ledamot i brf Tallbacken och brf Mjölet. Deltagit i 8 sammanträden under 2018. Född 1957.

LENA PHILIPSON

LENA PHILIPSON

Ledamot sedan 2017. Representerar medlemsgruppen. Driver ett lantbruksföretag och har olika styrelseuppdrag. Ledamot i brf Hårdveden. Deltagit i 10 sammanträden under 2018. Mandatperioden går ut 2019. Född 1962. 

MARIETHE LARSSON

MARIETHE LARSSON

Ledamot sedan 2011. Ordförande sedan 2012. Arbetar som kommunikationsdirektör vid Linköpings universitet. Deltagit i 10 sammanträden under 2018. Mandatperioden går ut 2019. Född 1957.

STEFAN FREDRIKSSON

STEFAN FREDRIKSSON

Ledamot sedan 2012. Vice ordförande sedan 2017. Representerar medlemsgruppen. Arbetar som fastighetsutvecklingschef på Region Östergötland. Ledamot i brf Färgaren och brf Katarina. Deltagit i 9 sammanträden under 2018. Mandatperioden går ut 2020. Född 1963.

TOMAS WETTERBERG

TOMAS WETTERBERG

Ledamot sedan 2010 (HSB Sydnärke sedan 2008). Pensionär, tidigare arbetat som länssamordnare för kvinnofridsfrågor på Länsstyrelsen i Örebro län. Ledamot i brf Terrassen och brf Hagastrand. Deltagit i 9 sammanträden under 2018. Mandatperioden går ut 2020. Född 1954.

VERONICA ERIKSSON

VERONICA ERIKSSON

Ledamot sedan 2013. Representerar medlemsgruppen. Är vd för Rimforsa Strand Kurs & Konferens AB. Ledamot i brf Vidingsjö 1. Deltagit i 8 sammanträden under 2018. Mandatperioden går ut 2019.  Född 1974.

PATRIK ABRAHAMSSON

PATRIK ABRAHAMSSON

Fastighets personalrepresentant sedan 2018. Arbetar som fastighetsskötare och vicevärd. Ledamot i brf Ekonomen. Deltagit i 6 sammanträden under 2018.  Född 1971.

siffror

föreningsstyrnings

RAPPORT

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORTEN ÄR ETT DOKUMENT SOM beskriver oss som företag, hur vi agerar och vad som styr vårt arbete och våra mål. Den ger en djupare inblick och en ökad förståelse för vår verksamhet som en av regionens ledande fastighetsaktörer. Läs eller ladda ner vår föreningsstyrningsrapport här.

101104 HSB Folketspark 0814

förvaltnings

BERÄTTELSE

VILKA ÄR ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER? Vad har vi för förväntningar på framtiden? Hur beskriver vi eventuella risker? Och möjligheter?Läs eller ladda ner vår förvaltningsberättelse här. 

 

siffror

ÅRET

I SIFFROR

HÄR ÄR DEN FINANSIELLA RAPPORTEN med en sammanställning av årets fakta, siffror och resultat. Läs eller ladda ner hela vår ekonomiska rapport här.

HSB Östergötland

Kundtjänst: 013-24 02 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

PRODUKTION: 
Communicatio AB (texter och textbearbetning)  l   Fras och Form (grafisk form)   l   Keylab AB (webdesign)    l   Xene AB och Okidoki (filmproduktion).  l   Oskar Lürén och Zandra Erikshed (foto) 
Fotografering av ledningsgrupp och styrelse genomfördes på Artivity Konferens, Linköping.

© 2019 HSB Östergötland